L J U S T E R Ö

B Y G D E G Å R D

Ordningsregler.


Vid varje uthyrning skall finnas en ansvarig som skall tillse att följande regler efterföljs:

 • Förbjudet att övernatta i lokalen.
 • Dra ej bord och dylikt på trägolvet - lyft - för att undvika att repa underlaget.
 • Var rädda om inredningen och att ingen åverkan sker på/i bygdegården, om så är
  fallet anmäl detta till ansvarig.
 • Musik får endast spelas till senast 01.00 samt lokalen ska vara utrymd senast 02.30.
 • Vid avbokning senare än 30 dagar innan hyrestillfället återbetalas ingen del av hyran.
 • I samband med överlämnandet av lokalen uttas en depositionsavgift som återbetalas
  efter hyrestidens slut under förutsättning att lokalen återlämnas enligt uthyraren i fullgott skick.
 • Om städningen ej godkänns krävs hyrestagaren att betala kontant direkt efter besiktningen.
 • Om utrustning och inventarier använts, tillse att dessa återställs på sina platser och att
  utrustning ställs in i resp. förrådsutrymmen ordentligt och på rätt plats.
 • Tillse att samtliga fönster och ytterdörrar är ordentligt låsta.
 • Att vattenkranar, spis, ugnar, kaffebryggare och diskmaskin är avstängda.
 • Att all belysning är släckt (dock skall ev. fönsterbelysning lysa).
 • Städning och dylikt skall påbörjas i sådan tid att hyrestiden ej överskrids.
 • Hålla antalet gäster inom maxgränsen på 150 personer som gäller för lokalen.
  (Skulle något hända, och ni har varit fler, upphör alla försäkringar att gälla och ni står
   personligen ansvariga för eventuella skador.)
 • Ta reda på, och informera övriga ansvariga, var brandsläckarna finns.
 • Ta reda på, och informera övriga ansvariga, var nödutgångarna finns.
 • All rökning sker givetvis utomhus - för allas trivsel, och säkerhet.
 •  Likaså hålls våra fyrfota vänner utanför bygdegården för våra allergikers skull.
 • Samtliga golv ska dammsugas/moppas och våttorkas.
 • Toalettutrymmen ska noga rengöras, toalettstolen, handfaten, speglar samt golven ska våttorkas.
 • Köksutrymmens ska noga rengöras, alla arbetsytor, kaffebryggare, micron, ugnar, diskmaskinen
  töms och rengörs.
 • Köksutrustning ska diskas och återställas på uppmärkta platser.
 • Möbler som flyttas ska återställas på ursprungligt sätt samt torka av bord och stolar.
 • Sopor och annat avfall skall tömmas samt förpackas väl och ställas ut i soprummet -
  den röda boden utanför köksingången. Flaskor och burkar får ej lämnas kvar.

Vid hyrestidens slut ska någon av föreningens representanter kontrollera iordningställandet av
lokalen. Godkänns inte städningen, anlitas en lokalvårdare som iordningställer lokalen
mot minimum 600:- de två första timmarna, därefter 300:-/timmen som hyrestagaren betalar
direkt efter besiktningen.