L J U S T E R Ö

B Y G D E G Å R D

Integritetspolicy

Ljusterö Bygdegårdsförening värnar om din personliga integritet.
Vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy för att tydligare beskriva hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter.
Uppdateringen har gjorts enligt den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
Vår nya integritetspolicy börjar gälla den 25 maj 2018.

Länk till GDPR-dokumentet