L J U S T E R Ö

B Y G D E G Å R D

Priser och uthyrning.

Alla är välkomna att hyra bygdegården. Här nedan hittar du priser på hyreskostnader och
hämta pdf på kontrakt, ordningsregler samt säkerhetsinformation.
Vill du hyra fasta veckodagar och tider en längre period, begär offert.
För medlemspris krävs att du betalt medlemsavgiften för föregående år.

Kontaktperson vid uthyrning Peter Weimer: tel 070-644 89 44. E-post: pewe.weimer@telia.com

Hyreskontrakt
Tillfällig hyresgäst

Hyreskontrakt
Fast hyresgäst

Ordningsregler,
bilaga 1

Säkerhetsinformation,
bilaga 2


Priser


Medlem

Icke
Medlem

Dygnshyra från kl 12.00 till kl 12.00 dagen efter

2.000:-

3.000:-

Kommersiell verksamhet

4.500:-

4.500:-

Offentliga möten/sammanträden

4.500:-

4.500:-

Föreningsmöten

1.700:-

1.700:-

Professionell Ljudanläggning Dygnshyra

1.500:-

2.000:-

Projektorhyra Dygnshyra

900:-

1.200:-

Timhyra max 4 timmar för privatpersoner

900:-

900:-
Deposition och villkor
Vid varje hyrestillfälle uttas en depositionsavgift på 1.500 kr i samband med överlämnade av nyckel
till lokalen. Efter hyrestidens slutbesiktning återlämnas depositionen i sin helhet eller efter avdrag.

All inventarier och utrustning ska återställas på sin rätta platser.

Städning ingår ej i hyrespriset, se Ordningsreglerna.